Orddeling av waffle-iron

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet waffle-iron? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

waf-fle-iron

Siste orddelinger av dette språket