Orddeling av wage-earning

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet wage-earning? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

wage-earn-ing

Siste orddelinger av dette språket