Orddeling av wager

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet wager? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

wa-ger

Definisjon av wager:

1.
The act of gambling
He did it on a bet
2.
The money risked on a gamble
3.
Stake on the outcome of an issue
I bet $100 on that new horse She played all her money on the dark horse
4.
Maintain with or as if with a bet
I bet she will be there!

Synonym av wager:

noun bet, gambling, gaming, play
noun stake, stakes, bet, gamble
verb bet, play, gamble
verb bet, predict, foretell, prognosticate, call, forebode, anticipate, promise

Siste orddelinger av dette språket