Orddeling av waggle

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet waggle? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

wag-gle

Definisjon av waggle:

1.
Causing to move repeatedly from side to side
2.
Move from side to side
The happy dog wagged his tail
3.
Move unsteadily or with a weaving or rolling motion

Synonym av waggle:

noun wag, shake, agitation
verb wag, jiggle, joggle, wiggle
verb wamble, move

Siste orddelinger av dette språket