Orddeling av waitress

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet waitress? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

wait-ress

Definisjon av waitress:

1.
A woman waiter
2.
Serve as a waiter or waitress in a restaurant
I'm waiting on tables at Maxim's

Synonym av waitress:

noun waiter, server

Siste orddelinger av dette språket