Orddeling av waka

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet waka? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

wa-ka

Siste orddelinger av dette språket