Orddeling av waken

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet waken? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

wak-en

Definisjon av waken:

1.
Cause to become awake or conscious
He was roused by the drunken men in the street Please wake me at 6 AM.
2.
Stop sleeping
She woke up to the sound of the alarm clock

Synonym av waken:

verb awaken, wake, rouse, wake up, arouse, change, alter, modify
verbwake up, awake, arouse, awaken, wake, come alive, change state, turn

Siste orddelinger av dette språket