Orddeling av wallaby

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet wallaby? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

wal-la-by

Definisjon av wallaby:

1.
Any of various small or medium-sized kangaroos
Often brightly colored

Synonym av wallaby:

nounbrush kangaroo, kangaroo

Siste orddelinger av dette språket