Orddeling av wallet

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet wallet? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

wal-let

Definisjon av wallet:

1.
A pocket-size case for holding papers and paper money

Synonym av wallet:

noun billfold, notecase, pocketbook, case

Siste orddelinger av dette språket