Orddeling av wallflower

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet wallflower? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

wall-flower

Definisjon av wallflower:

1.
Any of numerous plants of the genus Erysimum having fragrant yellow or orange or brownish flowers
2.
Perennial of southern Europe having clusters of fragrant flowers of all colors especially yellow and orange
Often naturalized on old walls or cliffs Sometimes placed in genus Erysimum
3.
Remains on sidelines at social event

Synonym av wallflower:

noun flower
nounCheiranthus cheiri, Erysimum cheiri, flower
nounshy person, shrinking violet

Siste orddelinger av dette språket