Orddeling av wallpaper

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet wallpaper? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

wall-pa-per

Definisjon av wallpaper:

1.
A decorative paper for the walls of rooms
2.
Cover with wallpaper

Synonym av wallpaper:

noun paper
verb paper, cover

Siste orddelinger av dette språket