Orddeling av walnut

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet walnut? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

wal-nut

Definisjon av walnut:

1.
Nut of any of various walnut trees having a wrinkled two-lobed seed with a hard shell
2.
Hard dark-brown wood of any of various walnut trees
Used especially for furniture and paneling
3.
Any of various trees of the genus Juglans

Synonym av walnut:

nounedible nut
noun wood
nounwalnut tree, nut tree

Siste orddelinger av dette språket