Orddeling av walrus

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet walrus? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

wal-rus

Definisjon av walrus:

1.
Either of two large northern marine mammals having ivory tusks and tough hide over thick blubber

Synonym av walrus:

noun seahorse, sea horse, pinniped mammal, pinniped, pinnatiped

Siste orddelinger av dette språket