Orddeling av wane

Prøver du å orddele wane? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

wane

Definisjon av wane:

1.
A gradual decline (in size or strength or power or number)
2.
Grow smaller
Interest in the project waned
3.
Become smaller
Interest in his novels waned
4.
Decrease in phase
The moon is waning

Synonym av wane:

noun ebb, ebbing, decline, diminution
verb decline, go down, decrease, diminish, lessen, fall
verb decrease, diminish, lessen, fall
verb decrease, diminish, lessen, fall

Siste orddelinger av dette språket