Orddeling av wangle

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet wangle? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

wan-gle

Definisjon av wangle:

1.
An instance of accomplishing something by scheming or trickery
2.
Achieve something by means of trickery or devious methods
3.
Tamper, with the purpose of deception
Fudge the figures Cook the books Falsify the data

Synonym av wangle:

noun wangling, contrivance, stratagem, dodge
verb finagle, manage, achieve, accomplish, attain, reach
verb fudge, manipulate, fake, falsify, cook, misrepresent, cheat, chisel

Siste orddelinger av dette språket