Orddeling av wantonness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet wantonness? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

wan-ton-ness

Definisjon av wantonness:

1.
The trait of lacking restraint or control
Reckless freedom from inhibition or worry She danced with abandon
2.
The quality of being lewd and lascivious

Synonym av wantonness:

noun abandon, unconstraint, unrestraint
noun licentiousness, immorality

Siste orddelinger av dette språket