Orddeling av ware

Prøver du å orddele ware? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

ware

Definisjon av ware:

1.
Articles of the same kind or material
Usually used in combination: `silverware', `software'
2.
Commodities offered for sale
Good business depends on having good merchandise That store offers a variety of products
3.
Spend extravagantly
Waste not
4.
Want not

Synonym av ware:

noun article
verb consume, squander, waste, spend, expend, drop

Siste orddelinger av dette språket