Orddeling av warehouse

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet warehouse? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ware-house

Definisjon av warehouse:

1.
A storehouse for goods and merchandise
2.
Store in a warehouse

Synonym av warehouse:

nounstorage warehouse, storehouse, depot, entrepot, storage, store
verb store

Siste orddelinger av dette språket