Orddeling av warlock

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet warlock? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

war-lock

Definisjon av warlock:

1.
A male witch or demon

Synonym av warlock:

noun witch

Siste orddelinger av dette språket