Orddeling av warm-blooded

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet warm-blooded? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

warm-blood-ed

Synonym av warm-blooded:

adj warm-blooded, homoiothermic, homeothermic, homothermic

Siste orddelinger av dette språket