Orddeling av warmonger

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet warmonger? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

war-mon-ger

Definisjon av warmonger:

1.
A person who advocates war or warlike policies

Synonym av warmonger:

noun militarist, adult, grownup

Siste orddelinger av dette språket