Orddeling av warrantee

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet warrantee? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

war-ran-tee

Synonym av warrantee:

noun recipient, receiver
noun customer, client
noun guarantee, warrant, warranty, assurance, pledge

Siste orddelinger av dette språket