Orddeling av warranty

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet warranty? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

war-ran-ty

Definisjon av warranty:

1.
A written assurance that some product or service will be provided or will meet certain specifications

Synonym av warranty:

noun guarantee, warrant, warrantee, assurance, pledge

Siste orddelinger av dette språket