Orddeling av wart

Prøver du å orddele wart? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

wart

Definisjon av wart:

1.
Any small rounded protuberance (as on certain plants or animals)
2.
An imperfection in someone or something that is suggestive of a wart (especially in smallness or unattractiveness)
3.
(pathology) a firm abnormal elevated blemish on the skin
Caused by a virus

Synonym av wart:

noun bulge, bump, hump, gibbosity, gibbousness, jut, prominence, protuberance, protrusion, extrusion, excrescence
noun verruca, blemish, defect, mar, keratosis

Siste orddelinger av dette språket