Orddeling av washer

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet washer? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

wash-er

Definisjon av washer:

1.
Someone who washes things for a living
2.
Seal consisting of a flat disk placed to prevent leakage
3.
A home appliance for washing clothes and linens automatically

Synonym av washer:

noun worker
noun seal
nounautomatic washer, washing machine, white goods

Siste orddelinger av dette språket