Orddeling av waste-paper

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet waste-paper? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

waste-pa-per

Siste orddelinger av dette språket