Orddeling av water-soluble

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet water-soluble? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

wa-ter-sol-u-ble

Synonym av water-soluble:

adj soluble

Siste orddelinger av dette språket