Orddeling av waterfowler

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet waterfowler? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

wa-ter-fowler

Siste orddelinger av dette språket