Orddeling av watermelon

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet watermelon? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

wa-ter-mel-on

Definisjon av watermelon:

1.
An African melon
2.
Large oblong or roundish melon with a hard green rind and sweet watery red or occasionally yellowish pulp

Synonym av watermelon:

nounwatermelon vine, Citrullus vulgaris, melon, melon vine
noun melon

Siste orddelinger av dette språket