Orddeling av watt

Prøver du å orddele watt? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

watt

Definisjon av watt:

1.
A unit of power equal to 1 joule per second
The power dissipated by a current of 1 ampere flowing across a resistance of 1 ohm
2.
Scottish engineer and inventor whose improvements in the steam engine led to its wide use in industry (1736-1819)

Synonym av watt:

noun W, power unit
noun Watt, James Watt, engineer, applied scientist, technologist, inventor, discoverer, artificer

Siste orddelinger av dette språket