Orddeling av wattle

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet wattle? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

wat-tle

Definisjon av wattle:

1.
A fleshy wrinkled and often brightly colored fold of skin hanging from the neck or throat of certain birds (chickens and turkeys) or lizards
2.
Framework consisting of stakes interwoven with branches to form a fence
3.
Any of various Australasian trees yielding slender poles suitable for wattle
4.
Build of or with wattle
5.
Interlace to form wattle

Synonym av wattle:

noun lappet, caruncle, caruncula
noun framework, frame, framing
verb construct, build, make
verb intertwine, twine, entwine, enlace, interlace, lace

Siste orddelinger av dette språket