Orddeling av wavering

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet wavering? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

wa-ver-ing

Definisjon av wavering:

1.
Indecision in speech or action
2.
The quality of being unsteady and subject to changes
He kept a record of price fluctuations
3.
Uncertain in purpose or action

Synonym av wavering:

adj vacillant, vacillating, irresolute
noun hesitation, vacillation, indecision, indecisiveness, irresolution
noun fluctuation, irregularity, unregularity

Siste orddelinger av dette språket