Orddeling av wayfaring

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet wayfaring? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

way-far-ing

Definisjon av wayfaring:

1.
Traveling (especially on foot)
2.
Traveling especially on foot
Peripatetic country preachers A poor wayfaring stranger

Synonym av wayfaring:

adj peripatetic, unsettled

Siste orddelinger av dette språket