Orddeling av waylay

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet waylay? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

way-lay

Definisjon av waylay:

1.
Wait in hiding to attack

Synonym av waylay:

verb ambush, scupper, bushwhack, lurk, ambuscade, lie in wait, wait

Siste orddelinger av dette språket