Orddeling av wayward

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet wayward? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

way-ward

Definisjon av wayward:

1.
Resistant to guidance or discipline
Mary Mary quite contrary An obstinate child with a violent temper A perverse mood Wayward behavior

Synonym av wayward:

adj contrary, obstinate, perverse, disobedient

Siste orddelinger av dette språket