Orddeling av zealously

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet zealously? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

zeal-ous-ly

Definisjon av zealously:

1.
In a zealous manner
She worked zealously to raise funds for the literacy project

Siste orddelinger av dette språket