Orddeling av zebra

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet zebra? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ze-bra

Definisjon av zebra:

1.
Any of several fleet black-and-white striped African equines

Synonym av zebra:

noun equine, equid

Siste orddelinger av dette språket