Orddeling av zebu

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet zebu? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ze-bu

Definisjon av zebu:

1.
Domesticated ox having a humped back and long horns and a large dewlap
Used chiefly as a draft animal in India and east Asia

Synonym av zebu:

noun Brahman, Brahma, Brahmin, Bos indicus

Siste orddelinger av dette språket