Orddeling av zelkova

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet zelkova? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

zelko-va

Siste orddelinger av dette språket