Orddeling av zeolite

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet zeolite? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ze-o-lite

Definisjon av zeolite:

1.
Any of a family of glassy minerals analogous to feldspar containing hydrated aluminum silicates of calcium or sodium or potassium
Formed in cavities in lava flows and in plutonic rocks

Synonym av zeolite:

noun mineral, water softener

Siste orddelinger av dette språket