Orddeling av zeta

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet zeta? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ze-ta

Definisjon av zeta:

1.
The 6th letter of the Greek alphabet

Synonym av zeta:

noun letter, letter of the alphabet, alphabetic character

Siste orddelinger av dette språket