Orddeling av australia

Lurer du på hvor du skal dele det Spanske ordet australia? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

aus-tra-lia

Siste orddelinger av dette språket