Orddeling av calamone

Lurer du på hvor du skal dele det Spanske ordet calamone? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ca-la-mo-ne

Siste orddelinger av dette språket