Orddeling av gala

Lurer du på hvor du skal dele det Spanske ordet gala? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ga-la

Siste orddelinger av dette språket