Orddeling av gobierne

Lurer du på hvor du skal dele det Spanske ordet gobierne? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

go-bier-ne

Siste orddelinger av dette språket