Orddeling av habiéndose

Lurer du på hvor du skal dele det Spanske ordet habiéndose? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ha-bién-do-se

Siste orddelinger av dette språket