Orddeling av idealista

Lurer du på hvor du skal dele det Spanske ordet idealista? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

idea-lis-ta

Siste orddelinger av dette språket