Orddeling av incrustaría

Lurer du på hvor du skal dele det Spanske ordet incrustaría? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

in-crus-ta-ría

Siste orddelinger av dette språket