Orddeling av melancolizar

Lurer du på hvor du skal dele det Spanske ordet melancolizar? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

me-lan-co-li-zar

Siste orddelinger av dette språket