Orddeling av mongólico

Lurer du på hvor du skal dele det Spanske ordet mongólico? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

mon--li-co

Siste orddelinger av dette språket